PÅ CSV Vejle tilbyder vi FABlab undervisning til borgere med kognitive følger efter erhvervet hjerneskade. Der arbejdes videre med de
Derfor tilbyder vi også naturbaseret tilgang til stressramte borgere med tinnitus og lydfølsomhed. På CSV Vejle tilbydes der holdundervisning til
Skriftsproget indgår stort set alle aspekter af vores liv – ikke mindst i jobfunktionen. Digitaliseringen gennem de sidste 25 år
CSV Voksenspecialundervisning udbyder kurset “På Vej På Arbejde”. Målgruppen er unge med en diagnose indenfor autismespektret (AFS), der har svært
På CSV Vejle har vi gennem de sidste par år arbejdet med udvikling af målsætninger, der er nærværende og meningsskabende
I efteråret 2021 og foråret 2022 deltager fire konsulenter fra CSV på mastermodul i Natur og sundhed. Uddannelsen er et
I august starter CSV Voksenspecialundervisning mestringskurset R&R2 - ADHD. Målgruppen er til unge og voksne, der har ADHD eller ADHD-lignende
På CSV Vejle arbejdes der som et professionelt læringsfællesskab (PLF), hvor deprivatisering er et af nøgleordene. PLF er en tilgang
Projektet er udarbejdet i samarbejde med CSV Vejle, Social psykiatri og Hjerneskadeforeningen Vejle ud fra en fælles interesse i at
Vi har på STU Flegborg udviklet et nyt tilbud, hvor elever kan undervises virtuelt to dage om ugen.For nogen elever