Viser 1-10 af 43 resultater

E-læring på mobilen

3. marts 2022
0

Vi har en STU afdeling hvor unge går mere til hånde, end sidder foran bøgerne. I forsøget på at lave undervisning som passer til netop dét behov, vil vi til at udvikle e-læring som afvikles på elevens mobiltelefon, så de får læringsaktiviterne i hånden og i små bidder. Helt konkret …

FAB lab er også kognitiv træning

3. marts 2022
0

PÅ CSV Vejle tilbyder vi FABlab undervisning til borgere med kognitive følger efter erhvervet hjerneskade. Der arbejdes videre med de kompenserende strategier,  kursisterne er blevet præsenteret for på  “Den Røde Tråd”, “Brug Brikkerne Bedst eller Brug Brikkerne Kommunikativt”.  FABlab er med praksiserfaringer i forhold til hukommelse, ny-indlæring, koncentration og overblik, …

Naturen kan noget særligt!

3. marts 2022
0

Derfor tilbyder vi også naturbaseret tilgang til stressramte borgere med tinnitus og lydfølsomhed. På CSV Vejle tilbydes der holdundervisning til stressramte borgere med tinnitus og lydfølsomhed. Undervisningen tilbydes i Sundhedsskoven, og hvor borgerne her også vil få gruppebaseret rådgivning og vejledning ved hørekonsulenten, dette som en del af undervisningstilbuddet. Tilbuddet …

Udredning af behov for læse- og skriveteknologiske hjælpemidler (LST) i forhold til jobparathed og/eller fastholdelse i jobfunktion.

3. marts 2022
0

Skriftsproget indgår stort set alle aspekter af vores liv – ikke mindst i jobfunktionen. Digitaliseringen gennem de sidste 25 år har bestemt ikke gjort mængden af tekst mindre. Heldigvis har digitaliseringen også bibragt os værktøjer, der kan kompensere for skriftsproglige vanskeligheder, der kan være en barriere i forhold til at …

“På Vej På Arbejde” – et vigtigt tilbud til unge i Vejle med autisme

3. marts 2022
0

CSV Voksenspecialundervisning udbyder kurset “På Vej På Arbejde”. Målgruppen er unge med en diagnose indenfor autismespektret (AFS), der har svært ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet. I undervisningen på CSV Vejle arbejder kursisterne med undervisningsmaterialet Let`s Visualize, med henblik på at fremme selvforståelsen hos de unge.  Undervisningen har særligt fokus …

Logo

SMART mål på CSV Vejle

3. marts 2022
0

På CSV Vejle har vi gennem de sidste par år arbejdet med udvikling af målsætninger, der er nærværende og meningsskabende for borgerne. Oprindeligt opstod ideen om udvikling af nærværende mål med afsæt i projekt “Videre med professionel læringsfællesskaber”: http://videremedplf.dk/projektbeskrivelse/ Herunder kan der ses et eksempel på CSV Vejles SMART mål: …

Natur og sundhed – mastermodul

24. juni 2021
0

I efteråret 2021 og foråret 2022 deltager fire konsulenter fra CSV på mastermodul i Natur og sundhed. Uddannelsen er et led i udviklingen af Store Grundet Sundhedsskov. Uddannelsen er støttet af Trygfonden og tilrettelægges i et samarbejde mellem styregruppen for Sundhedsskoven og underviser fra Københavns Universitet. På uddannelsen er der …