Forlæse billede

VR til Borgernær Rehabilitering

“En kommune, der sammen med sine borgere og samfundsaktører skaber fælles og bedre velfærdsløsninger for borgerne.”

VR til Borgernær Rehabilitering (VRBR) – “Mester i eget liv”
Projektet er et samarbejde mellem Center for Specialundervisning for Voksne (CSV Vejle) og Videnscenter for Integration (VIFIN) med det formål at udvikle og afteste et skalerbart Virtual Reality (VR) miljø i hvilket borgere med skade på hjernen, men med mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, kan træne deres kognitive færdigheder og strategier, med udgangspunkt i
Den Kognitive Pyramide. Projektet tager udgangspunkt i Vejle Kommunes resiliensstrategi om “mester i eget liv,” hvor borgere og medarbejdere i fællesskab udvikler nye metoder der i højere grad skal gøre handicappede borgere til mestre over egen tilværelse, men også sigter mod at gøre dem til aktive borgere i samfundet igen, hvor de kan bidrage til fællesskabet.
I den kognitive rehabilitering arbejdes der sammen med borgeren på indsigt i følgevirkninger og at lære nye strategier for at kompensere for følgevirkningerne. Følgevirkningerne efter apopleksi eller hjernetraume vil ofte være nedsat hukommelse, nedsat koncentrationsevne,  manglende overblik og udtrætning. VR programmet designes ud fra principperne om errorless learning/ fejlfri læring. Fejlfri læring er en anerkendt læringsmetode indenfor rehabilitering. Metoden mindsker fejlindlæring så borgeren får optimale læringsmuligheder.   (Middelton & Schwartz, 2012)

I projektet designes og udvikles et VR miljø udformet som et indkøbscenter, i hvilket borgeren skal bevæge sig rundt og udføre opgaven at handle ind ud fra en liste. Undervejs i opgaven, vil borgeren blive forstyrret af en række distraktorer såsom antallet af andre handlende, der er til stede, højtalerudkald,  gulvvask, musik, pårørende der tager kontakt for at føje til indkøbslisten, osv. Sværhedsgraden, antallet af distraktorer og selve opgaven, kan justeres ift. borgerens udfordringer.

Der udvikles både et primært scenarie der skal afvikles på CSV, men derudover også en light udgave/app version der skal aftestes i hjemmetræning for at udfordre tanken om at borgeren, evt med assistance fra en pårørende, skal kunne træne når-som-helst-hvor-som-helst, der er tid, lyst, lejlighed og energi til det. Derved opnås større indflydelse på egen rehabilitering.
VR Miljøet og funktionaliteten udvikles i løbende sparring med, og afprøvning af, både terapeuter, borgere og pårørende.

Formålet med projektet er at kreere et fuldt funktionelt rehab miljø, samt afteste og dokumentere den forventede positive effekt på borgernes rehabilitering. Dette vil åbne op for ansøgning af ekstern finansiering til udbredelse og opskalering af miljøer og funktionalitet, samt et potentielt større tvær-kommunalt samarbejde. Muligheder her eksempelvis Helsefonden, såvel som Lægefonden under A.P. Møller, og andre.

Thomas Østerlund Mortensen er it-konsulent ved CSV Vejle. Thomas har mange års erfaring med digitale medier og læring og er i uddannet som lærer og senere i en kandidatgrad i it-didaktisk design. Thomas er ud over skribent på csv-viden.dk også administrator på hjemmesiden.

Efterlad et Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.