Forlæse billede

Min Kommunikation – Mine Muligheder

Alle mennesker har behov for at kommunikere – også når talesproget ikke kan fungere som kommunikationskanal. At være er at kommunikere. Alle sociale relationer, al personlig udvikling og identitet, al læring, al interaktion med omgivelserne bygger på og forudsætter kommunikation”. Citat fra Birgit Kirkebæks bog ”I tunnelen – hvilken vej? – mennesker med udviklingshæmning og kommunikation” fra 1996.

I Vejle Kommune har vi specialinstitutioner til borgere i alle aldre, og med dette projekt, søger vi at bryde siloer ned på tværs af forvaltninger, og strømline processen omkring kommunikationsudredninger for alle kommunens borgere med komplekse kommunikationsbehov, for at sikre at alle borgere, i så høj grad som muligt, kan kommunikere.

Projektet er et samarbejde mellem specialbørnehaven Solen, Skovagerskolen, bostedet Skansebakken, bostedet Bifrost og Center for Specialundervisning for Voksne (CSV Vejle). Det brede samarbejde skal sikre, at vi får udarbejdet en fælles proces for kommunikationsudredning og -tilpasning på tværs af Vejle Kommune.

For at borgerens kommunikation bliver optimal, kræves følgende:

 

  • Gode procedurer og faglige metoder, der sikrer tværfaglighed og inddragelse af det personlige netværk
  • Koordinering mellem forskellige fag, instanser og sektorer
  • Adgang til at fagpersoner og pårørende kan få/forny viden
  • Adgang til specialistviden

 

Projektet starter ud med at kortlægge kompetencer og specialistviden i Vejle Kommune og på området generelt. Derefter udvælges 5-6 borgere, som skal indgå i pilotprojektet. Fagpersoner i projektet undersøger og indsamler viden om, hvordan vi i Vejle Kommune laver god proces omkring de 5-6 borgeres kommunikation ved hjælp af en kommunikationsudredning (Udredning, Implementering, Opfølgning og Miljøskift). På baggrund heraf udarbejdes en Vejle-standard, som potentielt også vil kunne implementeres i andre kommuner.

Efter pilotprojektets afslutning, implementeres den nye standard i alle involverede institutioner og skal indgå i kulturen i den enkelte institution (ved hjælp af ledelserne og ressourcepersoner).


Fokus i projektet er ikke skabe ny viden om f.eks. kommunikationsudredning, men at indpasse allerede eksisterende viden (f.eks. Sundhedsstyrelsens arbejde med kommunikationsudredninger) i en enkel, brugbar standard, som lader borgeren forblive i centrum.  

Thomas Østerlund Mortensen er konsulent ved CSV Vejle. Thomas har mange års erfaring med digitale medier og læring og er i uddannet som lærer og senere i en kandidatgrad i it-didaktisk design. Thomas er ud over skribent på csv-viden.dk også administrator på hjemmesiden.

Efterlad et Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.